Gizlilik Bildirimi

Ermenegildo Zegna Group, müşterilerinin kişisel verilerinin önemli olduğunun farkındadır ve bu nedenle, bu web sitesi (“Web Sitesi”) aracılığıyla toplanan kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca ve yasal zorunluluk nedeniyle nasıl ele alındığı konusunda mümkün olduğunca onları bilgilendirmeyi ve kontrol etmeyi amaçlamaktadır.

 

1) Web Sitesi üzerinden toplanan ve işlenen verilerin Veri Sorumlusu

 

Web Sitesinde toplanan verilerin Veri Sorumlusu, EZ SERVICE srl Via Roma 99/100, 13835 TRIVERO (BI), İTALYA'dır (bundan böyle "Zegna" olarak anılacaktır).

Bu Gizlilik Bildiriminin amaçları doğrultusunda, Zegna'nın Türkiye'deki Veri Sorumlusu Temsilcisi Özdağıstanli Ekici Avukatlık Ortaklığıdır ve Türkiye'deki veri sahipleriyle ilgili kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin her türlü bilgi için info@iptech-legal.com e-posta adresinden iletişime geçilebilir.

Veri Sorumlusu hakkında daha fazla bilgi ve belirlenen veri işlemcilerinin tam listesini görmek için lütfen aşağıdaki e-posta adresinden Zegna ile iletişime geçin: privacy@zegna.com.

 

2) Web Sitesi aracılığıyla hangi verilerin toplanacağı ve bunların işlenme amaçları

 

Web Sitesi üzerinden toplanan ve işlenen veriler farklı türdedir. Bu tür veriler çeşitli amaçlarla ve farklı yöntemlerle işlenmektedir. Bunlar şunları içerir:

 

(a) Web Sitesine göz atmanıza ilişkin veriler, Web Sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak için ve pazarlama amacıyla işlenir. Bu bağlamda lütfen Web Sitesinde bulunan özel Çerez Politikamıza bakın;

 

(b) Zegna kişisel hesabınızın kayıt formunu doldururken gönüllü olarak sağladığınız veriler (e-posta adresi, kişisel bilgiler, şifre dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) veya başka bir şekilde yasal olarak elde edilen veriler, taleplerinizin alındığını onaylamak ve hizmeti sunmak, size ürünler ve Zegna'nın dünyası ile ilgili gerekli tüm yardım ve bilgileri veya size özgeçmişinizi Zegna'ya göndermek için doğrudan bize sağladığınız verileri sağlamak için işlenir;

 

(c) açık rızanızı vererek, Zegna'nın verilerinizi pazarlama amacıyla, yani size haber bültenleri, e-postalar, sms ve mms yoluyla, ürünlerle ilgili bilgi ve güncellemeler, satışlar, promosyon kampanyaları, etkinlikler ve Zegna tarafından tanıtılan diğer girişimler, ayrıca iş ortaklarıyla işbirliği içinde ve belirli pazar araştırmaları yapmak için işlemesine izin vermiş olursunuz.

 

(d) açık rızanızı vererek, Zegna'nın harcama alışkanlıklarınızı ve tercihlerinizi analiz etmek ve ürünlerini ve girişimlerini zevklerinize uyarlamasını ve gereksinimlerinizi en iyi şekilde karşılamasını sağlamak için verilerinizi işlemesine izin vermiş olursunuz.

 

3) Kişisel verilerinizin nasıl toplanacağı ve işleneceği

 

Kişisel verileriniz Web Sitemiz üzerinden otomatik yollarla toplanacaktır. Web Sitesi aracılığıyla toplanan veriler, verilerin bu Gizlilik Politikasında belirtilen amaçlara uygun olmayan kazara kaybolma, yetkisiz erişim, yasa dışı işleme veya işleme dahil olmak üzere verilerin yok olma veya kaybolma riskini en aza indirmek için gerekli tüm güvenlik önlemlerini alarak esas olarak elektronik yollarla işlenecektir.

 

Bununla birlikte, veriler elektronik ağlar aracılığıyla aktarılacağından, yukarıdaki önlemler verilerin yetkisiz erişim veya yayılma riskini sınırlayamaz veya tamamen hariç tutamaz. Bu amaçla, PC'nize verilerin çevrimiçi iletimi, gelen ve giden iletimi için yeterli koruma (güncellenmiş antivirüs sistemleri gibi) sağlayabilen yazılım sağlandığını ve İnternet Servis Sağlayıcınızın verilerinizin çevrimiçi olarak güvenli bir şekilde iletimi için yeterli güvenlik önlemleri aldığını (örneğin, güvenlik duvarı ve spam koruması gibi) düzenli olarak kontrol etmenizi öneririz.

 

4) İstenen verilerin sağlanmasının zorunlu veya gönüllü niteliği

 

Sörf etkinliğinizle ilgili veriler hariç - bunların sağlanması ve toplanması Çerez Politikamıza tabidir - Web Sitesi aracılığıyla taleplerinizi yanıtlamak, bilgi vermek ve pazarlama amaçlarının yanı sıra harcama alışkanlıklarınızı ve tercihlerinizi analiz etmek için toplanan diğer verilerle ilgili hüküm ücretsiz, gönüllü ve isteğe bağlıdır. Verileri sağlamamanız Web Sitesini kullanımınızı sınırlamaz, ancak bu tür bir başarısızlık Zegna'nın sorgularınıza ve bilgi taleplerinize yanıt vermesini veya Zegna Group ve/veya iş ortakları tarafından düzenlenen etkinliklere materyaller, güncellemeler, bültenler, davetiyeler göndermesini imkansız hale getirebilir.

 

5) Verilerin yayılma kapsamı

 

Zegna, verilerinizi yalnızca yasaların izin verdiği ve aşağıda belirtildiği şekilde iletir.

 

Zegna'nın çalışanları, danışmanları ve Zegna Group'un diğer şirketlerinin yanı sıra, verileriniz, veri işleyicileri veya işlemeden sorumlu kişiler olarak kendi kapasitelerinde hareket eden, Web Sitesi ve pazarlama ve iletişim faaliyetlerinin yönetimi ile ilgili olarak Zegna'ya belirli teknik ve organizasyonel hizmetler sağlayan şirketlere bu Gizlilik Bildiriminde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenecek ve ifşa edilecektir.

 

Verileriniz, yasalara uygun olarak ve talepleri üzerine veya bu tür bir ifşanın (1) şüpheli yasa dışı faaliyetlerle ilgili olarak araştırma, önleme veya girişimlerde bulunmak veya ulusal denetim makamlarına yardımcı olmak için makul ölçüde gerekli olduğuna inanmak için iyi nedenler varsa; (2) üçüncü taraf iddialarına veya suçlamalarına karşı bir savunma hazırlamak, kendi web sitesinin ve şirketin güvenliğini korumak; (3) Zegna, Zegna Group şirketlerinin, iştiraklerinin, müşterilerinin, çalışanlarının ve üçüncü tarafların haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini kullanmak veya korumak için ayrıca polis memurlarına ve adli makamlara ifşa edilebilir.

 

Verileriniz yayılmayacak ve yalnızca yasaların öngördüğü şekilde yeterli düzeyde koruma ve yeterli güvenlik garanti edildiği takdirde yurt dışına aktarılacaktır.

6) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz yalnızca elektronik ortamda ilettiğiniz bilgilerden ve sistemlerimiz tarafından otomatik olarak toplanan tarayıcı bilgilerinden oluşur. Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplere dayalı olarak işlenecektir;

  • Meşru Menfaat - KVKK'nın 5/2(f) maddesi.
  • Bir Sözleşmenin Yerine Getirilmesi için - KVKK'nın 5/2(c) Maddesi
  • Açık Rıza - KVKK'nın 5/1. Maddesi

7) Veri sahibinin hakları

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca, veri sahibi, kendisi ile ilgili kişisel verilerin var olup olmadığına, halihazırda kaydedilip kaydedilmediğine ve bu verilerin anlaşılır bir şekilde iletilmesine bakılmaksızın, Zegna'dan herhangi bir zamanda onay alma hakkına sahip olacaktır. Veri sahibi ayrıca, kişisel verilerin kaynağı; işlemenin amaçları ve yöntemleri; elektronik araçlar yardımıyla gerçekleştirilmesi durumunda işleme faaliyetine uygulanan mantık; veri sorumlusu ve veri işleyenlere ilişkin tanımlama verileri; kişisel verilerin iletilebileceği veya aktarılabileceği ve veri işleyenler veya işlemden sorumlu kişiler olarak söz konusu verileri kendi sıfatıyla tanıyabilecek kuruluşlar veya kategoriler hakkında bilgi sahibi olma hakkına sahip olacaktır.

 

Veri sahibi ayrıca, toplandıkları veya daha sonra işlendikleri amaçlar için saklanması gereksiz olan veriler de dahil olmak üzere, verilerin güncellenmesi, düzeltilmesi veya ilgili olduğu durumlarda, verilerin entegrasyonu, silinmesi, anonimleştirilmesi veya engellenmesi; yukarıdaki işlemlerin, içerikleriyle de ilgili olarak, bu gereklilik imkansız olmadığı veya korunacak hakla karşılaştırıldığında açıkça orantısız bir çaba gerektirmediği sürece, verilerin iletildiği kuruluşlara bildirildiğine dair sertifikasyon hakkına sahip olacaktır.

 

Veri sahibi, her halükarda, reklam materyalleri göndermek veya doğrudan satış yapmak veya piyasa veya ticari iletişim anketlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerçekleştirildiği durumlarda, koleksiyonun amacı ile ilgili olsa bile, kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine tamamen veya kısmen meşru gerekçelerle itiraz etme hakkına sahip olacaktır. İtiraz hakkı, pazarlama mesajlarının nasıl gönderildiği ile ilgili olarak da kullanılabilir.

Veri sahibi, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistem üzerinden analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına da itiraz edebilir ve kişisel verilerinin hukuka aykırı olarak işlenmesinden kaynaklanan zararın giderilmesini talep edebilir.

Yukarıdaki haklar, ilgili talebin Zegna'nın Türkiye'deki Veri Sorumlusu Temsilcisine aşağıdaki adrese gönderilmesiyle kullanılabilir: info@iptech-legal.com