FREE STANDARD SHIPPING AND RETURNS ON ALL ORDERS

Türkiye | Change Language
Menü

Legal & Cookies

Gizlilik Politikası

Ermenegildo Zegna Grubu, müşterilerinin kişisel verilerinim önemli olduğunun farkındadır ve bu nedenle onları bu web sitesi (“Web Sitesi”) aracılığıyla toplanan kişisel verileri hakkında bilgilendirmeyi ve mümkün olduğu kadar kontrolü ele almalarını amaçlar.

1) Web Sitesi aracılığıyla toplanan ve işlenen verilerin Veri Denetleyicisi:

Web Sitesi'nde toplanan verilerin Veri Denetleyicisi:

  • Ermenegildo Zegna HOLDITALIA S.p.A., Via Roma 99/100, 13835 TRIVERO (BI), İTALYA (bundan böyle "Zegna" olarak anılacaktır).

Zegna, Gizlilik Yöneticisi de dahil olmak üzere bazı veri denetleyicilerini görevlendirmiştir.

Veri Denetleyicisi hakkında daha fazla bilgi ve atanmış olan veri işleyicilerinin tam bir listesini görmek için lütfen şu e-posta adresinden Zegna ile bağlantıya geçin: privacy@zegna.com.

2) Web Sitesi aracılığıyla toplanacak olan veriler ve bunların işlenme amaçları:

Web Sitesi aracılığıyla toplanan ve işlenen veriler farklı türdendir. Bu tür veriler çeşitli amaçlar için, farklı yöntemler kullanılarak işlenir. Bunlara aşağıdakiler dahildir:

(a) Web Sitesi'ni taramanız ile alakalı, Web Sitesi'nin doğru çalıştığından emin olmak için ve pazarlama amaçları için işlenen veriler. Lütfen bu konuda Web Sitesi'nde mevcut olan özel Çerez Politikamız'a da göz atın;

(b) kişisel Zegna hesabınızın kayıt formunu doldururken gönüllü olarak sunduğunuz herhangi bir veri (e-posta adresiniz, kişisel bilgileriniz, parola dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) veya yasalara uygun biçimde diğer şekillerde elde edilen veriler veya Zegna'ya özgeçmişinizi göndermek için bize doğrudan vermiş olduğunuz veriler, size isteklerinizin alımının onaylanması ve hizmetin verilmesi, ürünler ve Zegna dünyası ile alakalı tüm gerekli destek ve bilginin sağlanması için işlenir.

(d) açık izninizi vererek, olarak izin vermekle, Zegna'nın verilerinizi pazarlama amaçlarıyla, diğer bir deyişle size ürünler hakkındaki haber bültenleri, e-postalar, sms ve mms, bilgi ve güncellemeleri, satış, promosyon kampanyalarını, etkinlikleri ve Zegna tarafından ve ayrıca iş ortakları ile işbirliği halinde desteklenen diğer girişimleri göndermesi ve belirli pazar araştırmalarını yürütmesi için işlemesini onaylamaktasınız.

(d) açık izninizi vererek, Zegna'nın verilerinizi harcama alışkanlıkları ve tercihlerinizi analiz etmek ve ürünlerini ve girişimlerini sizin zevklerinize adapte etmek ve gereksinimlerinizi en iyi şekilde karşılayabilmek amacıyla işlemesini onaylamaktasınız.

3) Kişisel verileriniz nasıl işlenecek

Web Sitesi aracılığıyla toplanan veriler, genellikle elektronik yollarla ve kaza sonucu kayıp, izinsiz erişim, yasadışı işleme veya bu Gizlilik Politikası'nda belirtilen veri toplama amaçları ile uyumlu olmayan yollarla veri işleme de dahil olmak üzere herhangi bir veri imhası veya kayıp riskini en aza indirmek adına gereken tüm tedbirler alınarak işlenecektir.

Fakat veriler elektronik ağlar aracılığıyla iletilmeyeceğinden, yukarıdaki tedbirler verilere izinsiz erişim veya izinsiz veri dağılımı riskini sınırlandıramaz veya tamamen ortadan kaldıramaz. Bu amaçla, verilerin hem dışarı hem de içeri olmak üzere çevrimiçi aktarımı için bilgisayarınızın düzenli olarak yeterli koruma düzeyi sunan yazılımlarla korunmakta olduğunu (güncellenmiş antivirüs sistemleri gibi) ve İnternet Hizmeti Sağlayıcınızın verilerinizin çevrimiçi olarak güvenli aktarımı konusunda yeterli tedbirleri alıp almadığını (güvenlik duvarı ve spam önleme gibi) kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

4) Talep edilen verileri sunmanın zorunlu veya gönüllü olma niteliği

Gezinme faaliyetlerinizle alakalı olan - sunulması ve toplanması Çerez Politikamız tarafından idare edilen veriler - veriler dışında, taleplerinizi cevaplama, bilgi sunmanın yanı sıra pazarlama amaçları ve harcama alışkanlıklarınız ve tercihleriniz ile ilgili Web Sitesi aracılığıyla toplanan diğer tüm verilerin sunumu, ücretsiz, gönüllülük esasına dayalı ve isteğe bağlıdır. Bize veri vermemeniz, Web Sitesi'ni kullanımınızı sınırlandırmasa da, bu tür bir veri vermeme durumu Zegna'nın sizden gelen bilgi istek ve taleplerine karşılık vermesini ve materyal, güncelleme, haber bülteni ve Zegna Grubu ve/veya iş ortakları tarafından düzenlenen etkinliklere davetiyeler göndermesini imkânsız kılabilir.

5) Verilerin dağıtım kapsamı

Zegna verilerinizi yalnızca yasalar tarafından izin verilen şekilde ve aşağıda belirtilen biçimde iletir.

Verileriniz, Zegna çalışanları ve danışmanları ve Zegna Grubu'na ait diğer şirketler dışındaki, kendi kapasiteleri içinde veri işleyicileri veya veri işleme konusunda yetkili kişi olarak hareket eden, Zegna'ya Web Sitesi ile alakalı belirli teknik ve organizasyonel hizmetler sunan ve pazarlama ve iletişim faaliyetlerini idare eden kişiler ve şirketlerce işlenecek ve bunlara ifşa edilecektir.

Verileriniz aynı zamanda yasalar uyarınca ve talep üzerine olmak veya bu tür bir ifşanın (1) şüphe duyulan yasadışı faaliyetlerle alakalı olarak veya ulusal denetim görevlilerine yardımcı olmak, soruşturma, önlem veya girişimlerde bulunmak için; (2) üçüncü taraf iddia ve suçlamalarına karşı savunma hazırlama, web sitesi ve şirketi koruma amacıyla; (3) Zegna'nın, Zegna Grubu şirketlerinin, ortaklarının, müşterilerinin, çalışanlarının ve üçüncü tarafların haklarını, mülkiyetlerini ve güvenliğini sağlamak ve korumak adına makul ölçüde gerekli olduğuna dair iyi sebepler varsa, emniyet görevlilerine ve yargı mensuplarına açıklanabilir.

Verileriniz rastgele dağıtılmayacaktır ve yurtdışına yalnızca yasalar tarafından yeterli koruma düzeyleri ve yeterli önlemler sağlanması halinde transfer edileceği garanti edilmektedir.

Veri konusu kişinin hakları

Veri konusu kişi herhangi bir anda Zegna'dan onunla alakalı kişisel bilgilerin mevcut olup olmadığı hakkında onay ve bunların kendisine iletilmesini talep etme hakkına, bu veriler zaten kaydedilmişse bile sahiptir. Veri konusu kişi aynı zamanda kişisel verilerin kaynağı konusunda şu amaçlar doğrultusunda bilgi alma hakkına sahiptir; işlemenin amaç ve yöntemleri, işleme konusunda geçerli olan mantıki neden (bu ikincisi elektronik yöntemlerle gerçekleştirilmişse), veri denetleyicisi ve veri işleyicileri hakkındaki tanımlama bilgileri, kişisel verilerin iletilebileceği kaynak veya kaynak kategorileri ve kendi kapasitelerine göre söz konusu verileri veri işleyici veya işleme konusunda yetkili kişi olarak görüntüleyebilecek olan kişiler hakkında olmak üzere.

Veri konusu kişi aynı zamanda verilerin güncellenme, yönlendirilme veya geçerli yerlerde entegrasyonu, toplanmasının veya toplanmasının ardından işlenmesinin amaçları dışında saklanmakta olan veriler de dahil olmak üzere yasadışı olarak elde edilen verilerin silinmesi, anonimleştirilmesi veya engellenmesi hakkına, yukarıdaki bilgilerin iletildiği kaynakların, bu eylemin imkânsız olması durumu veya eylem korunması gereken hakka nazaran büyük ölçüde orantısız bir çaba gerektirdiği durumlar dışında haberdar edilmesi şartıyla sahiptir.

Veri konusu kişi herhangi bir durumda, kendisi ile alakalı kişisel verilerin, toplanma amacına uygun olarak, reklam malzemeleri gönderme veya doğrudan atış ya da piyasa veya ticari iletişim anketleri amaçlarıyla işlenmesi de dahil olmak üzere, bu sürecin ister tamamına ister bir kısmına olsun, makul yasalar çerçevesinde itiraz hakkına sahiptir. İtiraz hakkından aynı zamanda pazarlama mesajlarının nasıl kullanıldığı ile alakalı olarak da yararlanmak mümkündür.

Yukarıdaki haklardan şu e-posta adresine üzerinden Zegna'ya ilgili talebi göndererek yararlanılabilir: privacy@zegna.com.

**

Gizlilik onayı almak üzere Web Sitesi içinde kullanılacak metin:

"Gizlilik politikasını okudum ve anladım, verilerimin

pazarlama amaçları için (posta, sms, e-posta ve whatsapp gibi akıllı mesajlar aracılığıyla yapılan iletişimler dahil)

harcama alışkanlıklarım ve tercihlerimin araştırılması için kullanılmasını kabul ediyorum.'